Dni Dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości

Nasza Ziemia to bogata i zróżnicowana mozaika ekspresji kulturalnej i twórczej, odziedziczona po poprzednich pokoleniach. Z uwagi na znaczenie świadomości i ekspresji kulturowej, w naszej szkole organizujemy szereg wydarzeń, które wpisują się także w tematykę tegorocznych dni otwartych czwórki 8-9 marca 2023 r. KLASY 5 – Prezentacja kultury Podhala i Orawy, przez jedną z uczennic Naszej Szkoły. Wśród opowieści o tym regionie małopolski nie zabrało pokazu tradycyjnego stroju  oraz wyrobów z sera owczego. KLASY 6 – Wycieczka terenowa do zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na ul. Wiślnej 11. KLASY 7 – Wycieczka terenowa po krakowskim Kazimierzu w poszukiwaniu śladów kultury żydowskiej. KLASY 8 – Przygotowanie warsztatów w ramach lekcji geografii, dotyczących wybranych kręgów kulturowych (prawosławnego, islamskiego, hinduskiego i japońskiego). KLASY 6 i 7 – szkolny turniej wiedzy o dziedzictwie kulturowym Europy. W dniach 8-9 marca na korytarzu I oraz II piętra Naszej Szkoły odbędzie się wystawa prac uczniów naszej szkoły "Kobiety i wielokulturowość" towarzysząca dniom otwartym w Naszej Placówce. ...
Read More