MIĘDZYPRZEDMIOTOWA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA Z ZAKRESU
EDUKACJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ

Nasza szkoła od roku szkolnego 2021-2022 realizuje projekt międzyprzedmiotowej ścieżki z zakresu edukacji architektoniczno-urbanistycznej. Inspiracją do jej przygotowania był kurs dla nauczycieli „Edukacja architektoniczna” prowadzony przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach projektu POWER „Akademia Mistrzów Techniki” realizowanego na Politechnice Krakowskiej w latach 2019 – 2021. Głównym celem tego projektu jest integracja wiedzy i umiejętności z geografii, techniki oraz plastyki. W ramach międzyprzedmiotowej ścieżki dydaktycznej architektoniczno-urbanistycznej wykorzystywane będą różne formy zajęć (m.in. lekcje – wycieczki przedmiotowe, warsztaty architektoniczno-urbanistyczne) oraz metody aktywizujące (m.in. burza mózgów, analiza SWOT, metoda projektu, metoda problemowa, metoda tzw. „odwróconej lekcji”, praca z aplikacjami i programami do projektowania i analizy przestrzennej). W planach jest również wyjście wybranych klas naszej szkoły na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i zajęcia warsztatowe z pracownikami Politechniki Krakowskiej.

CELE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ:

– Wdrożenie elementów edukacji architektonicznej w szkole podstawowej;

– Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej kształtując wiedzę, umiejętności i postawy uczniów oraz ich kompetencje kluczowe;

– Sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia analitycznego;

– Pobudzenie motywacji wewnętrznej i kreatywności uczniów przez praktyczne działania;

– Myślenie przyczynowo – skutkowe w relacjach środowisko przyrodnicze – działalność człowieka;

– Twórcze myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin;

–  Wykorzystanie metod i narzędzi cyfrowych w planowaniu przestrzennym;

– Rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

– Praca w zespole i kształtowanie postaw społecznej aktywności (m.in. budżet obywatelski).


Główne wątki tematyczne z zakresu edukacji architektonicznej zostały powiązane z wymaganiami edukacyjnymi z geografii (zagadnienia dotyczące pracy z mapą, planem i przekrojem, krajobrazu miejskiego, krajobrazu miejsko-przemysłowego, rewitalizacji, ładu i chaosu przestrzennego, procesów urbanizacji), techniki (materiały konstrukcyjne, rysunki i szkice techniczne stosowane w projektowaniu architektonicznym) i plastyki (modelowanie brył, aranżacje przestrzenne z gotowych elementów i układy kompozycyjne w kontekście projektowania architektonicznego, działania z zakresu estetycznego kształtowania otoczenia np. aranżacji własnego pokoju). Prezentacja dotycząca projektu międzyprzedmiotowej ścieżki edukacji architektoniczno-urbanistycznej dostępna pod linkiem.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ NA LEKCJACH GEOGRAFII

W tym roku w naszej szkole była realizowana ścieżka dydaktyczna z zakresu edukacji architektoniczno-urbanistycznej. W oparciu o tematy z zakresu geografii, techniki, plastyki uczniowie klas 5-8 realizowali wiele zadań i projektów o tematyce architektoniczno-urbanistycznej. Uczniowie uczestniczyli także w wycieczkach przedmiotowych na których poznawali cechy krajobrazu miast, przykłady rewitalizacji przestrzeni miejskiej, znaczenie tożsamości miejsca w projektowaniu architektonicznym, a także cechy miast modernistycznych. W trakcie projektu uczniowie zobaczyli m.in. wystawę pt. „Nowoczesność i tradycja w architekturze Japonii” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej, wystawę pt. „Przekroje. Galeria architektury XX i XXI” w Muzeum Narodowym Krakowa”, a także Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Podsumowaniem całego projektu był Szkolny Konkursem Geograficzny pt. „Miasta i procesy urbanizacyjne”, który wygrała Amelia Budzińska z klasy 8a.

Zrealizowane działania edukacyjne w tym roku szkolnym 2021-2022

KLASA 5: 

– Lekcje z geografii „Krajobraz wielkomiejski Warszawy” i „Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej” – charakterystyczne cechy krajobrazu wielkomiejskiego, staromiejskiego i miejsko-przemysłowego.

– Projekt międzyprzedmiotowy (zrealizowany w całości w części z klas) – plan wymarzonego pokoju w na lekcji geografii, rzut perspektywiczny pokoju na plastyce i projekt pokoju na technice.

– Wycieczka przedmiotowa do Ogrodu Botanicznego UJ – cechy krajobrazu staromiejskiego, rozwój przestrzenny Krakowa.

KLASA 6: 

– Lekcja geografii „Wielkie miasta Europy” i „Migracje w Europie”.

– Zadanie domowe dotyczące układów przestrzennych ulic, terenów zielonych i terenów przemysłowych największych metropolii Europy.

KLASA 7: 

– Lekcja geografii „Miasta. Procesy urbanizacji” i „Zmiany w strefie podmiejskiej wielkich miast”.

– Projekt z geografii dotyczący rozwoju przestrzennego Krakowa pt. „Procesy urbanizacji na przykładzie wybranej dzielnicy Krakowa” (z wykorzystaniem aplikacji mapy historyczne Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej).

– Zwiedzanie wystawy pt. „Przekroje. Galeria  architektury XX I XXI”  w Muzeum Narodowym Krakowa i zadanie domowe dotyczące tożsamości miejsca w projektach architektonicznych.

– Projekt z geografii pt. „Osiedle mieszkaniowe w oparciu o odnawialne źródła energii”.

– Wycieczka przedmiotowa „Obszary zieleni miejskiej w Krakowie” i wizyta w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie (makieta projektowanego „Parku Zakrzówek”) – rozpoznawanie stref funkcjonalnych projektowanego „Parku Zakrzówek”.

KLASA 8: 

– Zwiedzanie wystawy pt. „Nowoczesność i tradycja w architekturze Japonii” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

– Informacje o rozwoju miast w różnych częściach świata (Japonia, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie), problemy rozwoju turystyki w miastach Afryki, a także lekcja geografii  „Urbanizacja w Ameryce” (przyczyny rozwoju miast w Ameryce, zróżnicowanie procesów suburbanizacji w miastach Ameryki, powstanie nowoczesnych dzielnic mieszkaniowych, powstanie faweli).

– Projekt z geografii dotyczący oceny zmian w środowisku geograficznym, wybrani uczniowie opisywali rozwój miast od 1984-2020 (z wykorzystaniem narzędzi Google Earth Engine Timelapse)

– Zwiedzanie Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz wykład pt. „Miasta modernistyczne i architektura modernistyczna w rożnych częściach świata”.

W tym tygodniu na korytarzu przy pracowni geograficznej zostaną powieszone projekty realizowane na lekcjach geografii w klasach siódmych pt. „Osiedle mieszkaniowe w oparciu o odnawialne źródła energii”. Zachęcam także do obejrzenia wszystkich zdjęć z wybranych działań w zakresie edukacji architektoniczno-urbanistycznej na lekcjach geografii.   


Zajęcia klas 8 w Muzeum Sztuki i Techniki Manggha: https://photos.app.goo.gl/49YTMSCBRrjFW9Vo8

Wystawa Przekroje Architektury MNK – klasy 7: https://photos.app.goo.gl/fuA74utfCicjmjvw7

Projekt osiedla klasa 7a: https://photos.app.goo.gl/NMzU7fUXfkf9zf9fA

Projekt osiedla klasa 7b: https://photos.app.goo.gl/W2ZAg7F3NKRj7boz9

Projekt osiedla klasa 7c: https://photos.app.goo.gl/LgGoYMAzfKcEqL8j7

Projekt osiedla klasa 7d: https://photos.app.goo.gl/cFbLjqALCUsUJAXV7

Wycieczka przedmiotowa z geografii do Zarządu Zieleni miejskiej w Krakowie – klasy 7: https://photos.app.goo.gl/xoFBGM5YxNGy4PMB6

Zwiedzanie Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – klasy 8: https://photos.app.goo.gl/FRcmuR9K3rzifghb8