Czuwaj!

Szczep 6 KDH Leśni Ludzie im. R. Traugutta już od wielu lat nieprzerwanie działa w Szkole Podstawowej nr 4 w Krakowie. Szczep składa się z 4 drużyn harcerskich, drużyny wędrowników oraz gromady zuchenek. Jesteśmy członkami ZHR, a więc organizacji non profit, wszyscy instruktorzy działają na zasadach wolontariatu. W harcerstwie stawiamy na indywidualny rozwój – chcemy, aby ta jedna konkretna harcerka czy harcerz odkryli w sobie zaradność, rozwinęli swoje mocne strony, pokonali ograniczenia. Stawiamy wyzwania – trudne i wymagające, ale przynoszące ogromną satysfakcję. Harcerki i harcerze na zbiórkach uczą się przyrodoznawstwa, terenoznawstwa czy pierwszej pomocy.

Harcerstwo uczy zaradności, umiejętności sprawnego działania i podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności za siebie i innych, sprawia, że młody człowiek staje się bardziej otwarty. Jest to miejsce zawiązywania prawdziwych przyjaźni – takich na całe życie!

W szkole, na dolnym korytarzu, po prawej stronie w przejściu do szatni znajduje się nasza harcówka, gdzie odbywają się cotygodniowe zbiórki zastępów działających przy naszych drużynach.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych:

– szczep, Szczep 6 KDH Leśni Ludzie, szczepowa phm. Anna Czesak: www.facebook.com/6KDHLL/

– harcerki, 6 KDH Źródło, drużynowa pwd. Małgorzata Michałek: zrodlanki.blogspot.comwww.facebook.com/6kdhzrodlo/

– harcerze, 6 KDH Żbiki, drużynowy pwd. Jan Kwinta: http://www.6kdhzbiki.7m.pl/www.facebook.com/6kdh.zbiki/

– harcerze, 6 KDH Jastrzębie, drużynowy pwd. Krzysztof Periy: www.facebook.com/6kdhjastrzebie/

– zuchenki, 6 KGZ Strażniczki Żywiołów, drużynowa pwd. Aleksandra Gabryś: www.facebook.com/strazniczkizywiolow/

oraz do kontaktu mailowego na e-mail: szczep6kdh@gmail.com .

Harcerstwo to niezwykła przygoda, zapraszamy do przeżycia jej z nami!