Nabór na wolne stanowisko

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 DYREKTOR OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPRZĄTAJĄCA   Wymagania formalne: -Wykształcenie: co najmniej podstawowe; -Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych; - Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku oraz brak przeciwskazań do pracy na wysokości do 3 metrów.   Wymagania dodatkowe: -Umiejętność pracy w zespole; - Odpowiedzialność, punktualność, dokładność, sumienność, samodzielność i zaangażowanie; - Umiejętności zawodowe: dobra organizacja pracy. Warunki pracy i płacy: wymiar czasu pracy : 1 etat zatrudnienie – od 01.09.2022 r., okres próbny z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony czas pracy od godziny 14.00 do 22.00 wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagradzania w szkole miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7, 31-108 Kraków Wymagane dokumenty: CV świadectwa pracy oświadczenie o niekaralności oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zmian. na potrzeby związane z...
Read More