W wyniku wyborów,  wyłoniono Radę Uczniowską w składzie:

Franciszek Jedynak – przewodniczący

Ariadna Antosiuk – wiceprzewodnicząca

Kaja Türschmid – sekretarz

członkowie wspomagający: Kamila Drwięga, Maksymilian Gajda

Poczet Sztandarowy

Uczniowie klas 8a i 8b:

Stanisław Michalik, Mateusz Górny – chorąży

Julia Gąsiorek, Paula Rebeta – asysta

Hania Szwejkowska, Anna Nowak – asysta