W wyniku wyborów,  wyłoniono Radę Uczniowską w składzie:

Jan Rabiega – przewodniczący

Andrzej Gajda – wiceprzewodnicząca

Maksymilian Gajda – sekretarz

członkowie wspomagający: Kamila Drwięga, Lena Jakubowska

Poczet Sztandarowy

Uczniowie klasy 8b:

– chorąży: Maksymilian Gajda

– asysta: Natalia Krehlik

– asysta: Hanna Kwinta