Adres: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie ul. Smoleńsk 5-7 31-108 Kraków.
Telefony:  012 422-96-49 lub 012 422-01-66
Fax: 012 431-06-19