Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik uiszcza stosowną kwotę (patrz: cennik) na podane poniżej konto umieszczając dopisek z informacją o przedmiocie, ewentualnie o części i klasie, w której książka była używana, a także imię i nazwisko dziecka.

Bank PKO 32 1020 2892 0000 5302 0590 6062

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7, 31-108 Kraków

Tytuł przelewu: „zwrot za zniszczony podręcznik do … (część…), klasa … ,imię i nazwisko …

Potwierdzenie przelewu za podręczniki proszę dostarczać do biblioteki szkolnej. Dziękujemy.