Kontakt telefoniczny: 519 636 118

Wrzesień 2023
Liczba dni obiadowych 17
Klasy „1” do „3” koszt obiadu 9,50zł 17 x 9,50zł = 161,50zł
Klasy „4” do „8” koszt obiadu 11,00zł 17 x 11,00zł = 187,00 zł


Wpłatę prosimy przelewać na konto:

lNG 22 1050 1445 1000 0090 9703 1547

Odbiorca: e-WIKT s.c.

Płatność do 10-tego dnia miesiąca, po upływie terminu płatności wydawane
będą tylko posiłki zapłacone.