Aktualności z Klubu Mediacji Rówieśniczych

Działamy w naszej szkole od czterech lat i ogłaszamy nabór na mediatorów.

Uczniów zainteresowanych pełnieniem roli mediatora rówieśniczego zapraszamy do pracy w Klubie.

W tym celu trzeba się zapisać (przez librus lub osobiście do p. B. Orzechowskiej, p. B. Feuer lub
p. B. Biernat-Oleniacz) oraz odbyć szkolenie i uzyskać certyfikat.

Z przyjemnością informujemy, że w naszej szkole mamy nowych Mediatorów Rówieśniczych.
Certyfikat uprawniający do wykonywania zadań Mediatora Rówieśniczego uzyskali:
Wiktoria Łuszcz z kl. 6 B
Francesca Mc Inerney z kl. 7 B
Weronika Iłowska z kl. 7 B
Laura Mayer-Jamrozy z kl. 7 B
Maria Radlińska z kl. 7 B
Artur Haniszewski z kl. 6 A

 

Mediatorem Rówieśniczym może być uczeń, który:

  1. jest przynajmniej uczniem klasy piątej SP,
  2. uzyskał bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania za ostatni semestr,
  3. chce pełnić rolę mediatora rówieśniczego,
  4. potrafi być dyskretny,
  5. cieszy się sympatią i poważaniem innych uczniów,
  6. ukończył zorganizowane w szkole szkolenie z zakresu prowadzenia mediacji.

 

Klub Mediacji Rówieśniczych wspiera porozumienie bez przemocy, przełamuje bariery, buduje mosty i dba o dobre relacje w szkole.

Nasze plany na najbliższy czas:

Szkolenie nowoprzyjętych kandydatów na mediatorów,

Szkolny Tydzień Dobrego Słowa,

Udział w projektach zewnętrznych,

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Mediacje i komunikacja bez przemocy (więcej o programie pod linkiem  https://instytutep.pl/portfolio-item/mediacje-i-komunikacja-bez-przemocy/)  Instytutu Edukacji Pozytywnej „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”. Program jest ogólnopolski i współfinansowany ze środków NPZ. W ramach programu dla naszej szkoły dedykowane jest szkolenie dla nauczycieli, które odbędzie się 11.10.2023 r. Program oferuje platformę szkoleniową oraz idealnie wpisuje się w nasz szkolny Program profilaktyczno-wychowawczy na obecny rok.

W naszej szkole od września 2019 roku działa Klub Mediacji Rówieśniczych.

W jego skład wchodzą uczniowie z klas od V do VII, którzy po szkoleniu ze standardów mediacji rówieśniczej uzyskali certyfikat i służą swoją pomocą koleżankom i kolegom.

 

Czym są mediacje rówieśnicze?

To dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązań konfliktu między uczniami w obecności dwóch bezstronnych mediatorów- uczniów, wspartych obecnością mediatora -nauczyciela.

 

Kim jest mediator rówieśniczy?

Jest nim uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem wśród rówieśników i wyróżniający się zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym.

 

Gdzie znajdę listę mediatorów rówieśniczych?

Wszystkie potrzebne wiadomości są wywieszone na trzecim piętrze naszej szkoły obok sali nr 35. Poza listą mediatorów znajdziecie też informacje związane z funkcjonowaniem mediacji.

 

Dlaczego powstał Klub Mediacji Rówieśniczych?

Szkoła jest miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, rozwija zainteresowania, ale i styka się ze „światem konfliktów”. To, czego nauczymy się w dzieciństwie, będzie wykorzystywane w życiu dorosłym. Zależy nam na kształtowaniu kultury dialogu, odpowiedzialności za siebie i innych oraz rozwijaniu umiejętności konstruktywnego podejścia do konfliktów. Konflikty są naturalną częścią rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, trzeba myśleć o konflikcie w kategoriach problemu do rozwiązania.

 

 

Nasze motto: „Przełamujemy bariery, budujemy mosty”!