W naszej szkole od września 2019 roku działa Klub Mediacji Rówieśniczych.

W jego skład wchodzą uczniowie z klas od V do VII, którzy po szkoleniu ze standardów mediacji rówieśniczej uzyskali certyfikat i służą swoją pomocą koleżankom i kolegom.

 

Czym są mediacje rówieśnicze?

To dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązań konfliktu między uczniami w obecności dwóch bezstronnych mediatorów- uczniów, wspartych obecnością mediatora -nauczyciela.

 

Kim jest mediator rówieśniczy?

Jest nim uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem wśród rówieśników i wyróżniający się zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym.

 

Gdzie znajdę listę mediatorów rówieśniczych?

Wszystkie potrzebne wiadomości są wywieszone na trzecim piętrze naszej szkoły obok sali nr 35. Poza listą mediatorów znajdziecie też informacje związane z funkcjonowaniem mediacji.

 

Dlaczego powstał Klub Mediacji Rówieśniczych?

Szkoła jest miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, rozwija zainteresowania, ale i styka się ze „światem konfliktów”. To, czego nauczymy się w dzieciństwie, będzie wykorzystywane w życiu dorosłym. Zależy nam na kształtowaniu kultury dialogu, odpowiedzialności za siebie i innych oraz rozwijaniu umiejętności konstruktywnego podejścia do konfliktów. Konflikty są naturalną częścią rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, trzeba myśleć o konflikcie w kategoriach problemu do rozwiązania.

 

 

Nasze motto: „Przełamujemy bariery, budujemy mosty”!