15 maja 1871 – decyzja Cesarsko-Królewskiej Rady Szkolnej Okręgowej Miejskiej o utworzeniu prowizorycznej szkoły czteroklasowej

7 listopada 1872 – uchwała o otwarciu męskiej czteroklasowej Szkoły Miejskiej z językiem wykładowym polskim w Pałacu Biskupim

1 września 1879 – przeniesienie szkoły do budynku przyszpitalnego przy pl. Świętego Ducha

1881 – szkoła zyskuje nową dwupiętrową siedzibę przy ul. Smoleńsk 7

14 lipca 1883 – przekształcenie szkoły w „6-klasową pospolitą męską”

1887 – początek działalności wieczorowej szkoły przemysłowej

24 sierpnia 1897 – przekształcenie szkoły w „3-letnią wydziałową męską połączoną z 4 klasami pospolitymi”

30 września 1903 – przeniesienie części klas do pomocniczego drewnianego baraku przy ul. Wygoda

1911 – utworzenie w szkole drużyny harcerskiej

wrzesień 1939 – zajęcie budynków na szkołę niemiecką, przeniesienie klas polskich na ul. św. Gertrudy

styczeń 1945 – wznowienie działalności jako Szkoła Podstawowa nr 4 w poprzednich budynkach

6 grudnia 1958 – rozpoczęcie dobudowy nowej części szkoły przy ul. Smoleńsk 5 i przebudowa starego budynku

1 września 1963 – przekształcenie szkoły w placówkę koedukacyjną

1970 – uroczyste nadanie szkole imienia Romualda Traugutta