Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 

Przewodnicząca: Anna Kubicka

Zastępca: Mirella Tajnert-Siuda

Zastępca: Wojciech Haniszewski

Zastępca: Tomasz Kozłowski

Skarbnik: Szymon Wilga

Sekretarz: Magdalena Holińska

Członkowie Rady Rodziców: Dariusz Jedynak, Michał Pawełkowski oraz Mariusz Woźniak

Skład komisji rewizyjnej: Michał Rzepecki, Marlena Udziela-Grzybacz

Adres email: radarodzicow@sp4krakow.pl

TERMINY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW 2022/2023

– 12 IX 2022

– 12 XII 2022

– 27 III 2023

– 5 VI 2023

DANE DO PRZELEWÓW NA KONTO RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Krakowski Bank Spółdzielczy

Nr konta: 30 8591 0007 0021 0095 4345 0001

NIP Rady Rodziców

676-20-96-154

Stowarzyszenie Pomocy Szkole – Strona