Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 

Przewodnicząca: Anna Kubicka

Zastępca: Mirella Tajnert-Siuda

Zastępca: Wojciech Haniszewski

Zastępca: Tomasz Kozłowski

Skarbnik: Szymon Wilga

Sekretarz: Michał Pawełkowski

Członkowie Rady Rodziców: Dariusz Jedynak oraz Mariusz Woźniak

Skład komisji rewizyjnej: Michał Rzepecki, Marlena Udziela-Grzybacz

Adres email: radarodzicow@sp4krakow.pl

TERMINY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW 2023/2024

– 11 IX 2023

– 15 I 2024

– 25 III 2024

– 10 VI 2024

DANE DO PRZELEWÓW NA KONTO RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Krakowski Bank Spółdzielczy

Nr konta: 30 8591 0007 0021 0095 4345 0001

NIP Rady Rodziców

676-20-96-154

Stowarzyszenie Pomocy Szkole – Strona