SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO

SPRZĄTAJĄCA

 

 1. Wymagania formalne
 2. Wykształcenie: co najmniej podstawowe
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku oraz brak przeciwskazań do pracy na wysokości do 3 metrów

 

 1. Wymagania dodatkowe
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Odpowiedzialność, punktualność, dokładność, sumienność, samodzielność i zaangażowanie
 4. Umiejętności zawodowe: dobra organizacja pracy.
 5. Warunki pracy i płacy:
 • wymiar czasu pracy : 1 etat
 • zatrudnienie – od 12.08.2024 r., okres próbny z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • czas pracy od godziny 14.00 do 22.00
 • wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagradzania w szkole
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7, 31-108 Kraków
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV
 • świadectwa pracy
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zmian. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem).
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do 19 lipca 2024 r. na adres mailowy: sp4@mjo.krakow.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły, nr telefonu 12 422 96 49.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Ilość etatów

1 etat