PROGRAM EDUKACYJNY PN. „KRZYK ZIEMI! KATASTROFY EKOLOGICZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE” REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2020/2021 brała udział w programie edukacyjnym pt. „Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie”. Organizatorem programu była Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie w partnerstwie z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Głównym celem programu było budowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, uczenie działania zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”, a także szukanie właściwych postaw proekologicznych i sposobu na skuteczne promowania tych postaw w środowisku szkolnym. Łącznie w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowano: pięć spotkań online (styczeń – maj 2021 r.), konkurs na krótkometrażowy film w tematyce programu z przesłaniem „do świata” ( II połowa maja 2021 r.) oraz finał programu w postaci uroczystej prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych filmów wraz z rozdaniem dyplomów i nagród (czerwiec lub wrześniu 2021 r.). Z naszej szkoły udział w projekcie zadeklarowało dwunastu uczniów i uczestniczyło w cyklu wykładów, których prowadzącym był dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH.

28 stycznia 2021 r. Globalne problemy naszej planety. Jakie jest ich znaczenie dla społeczności lokalnych w Polsce?

25 lutego 2021 r. Najważniejsze katastrofy ekologiczne, które wstrząsnęły światową społecznością (i wpłynęły na formowanie postaw proekologicznych oraz tworzenie prawa środowiskowego)

25 marca 2021 r. Katastrofalne zanieczyszczenie środowiska przez emisje związków chemicznych z działalności przemysłowej – czy na ziemi w ogóle występują „czyste” tereny nieobjęte wpływami antropogenicznymi?

29 kwietnia 2021 r. Katastrofy i zagrożenia środowiska związane z rozwojem rolnictwa. Czy Polsce zagraża brak wody?

27 maja 2021 r. Największe katastrofy i „bomby” ekologiczne w Polsce – czy pojęcia te nie są nadużywane?

W konkursie na krótkometrażowy film w tematyce programu z przesłaniem „do świata” uczestniczyło z kolei 9 uczniów, podzielonych na trzy zespoły. Zwycięską drużyną całego konkursu okazał się zespół „Krzyk Traugutta z 6C” w składzie: Bartosz Dubiel, Agata Łuczak, Teresa McInerney.

Gratulujemy pierwszego miejsca!

 

Zachęcamy do obejrzenia zwycięskiego filmu.

 

Pozostałe filmy autorstwa uczniów z naszej szkoły dostępne są tutaj i tutaj.

 

Dyplom za udział w całorocznym programie edukacyjnym
Dyplom za zwycięstwo w konkursie filmowym