Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło i przyjemnie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców. Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

–        Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00.

–        Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach organizowanych w świetlicy.

–        Dzieci do świetlicy przyjmowane są na wniosek rodziców oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia.

–        Zachowanie dzieci w świetlicy ma wpływ na ogólną ocenę z zachowania.

–        Koszty powstałe w skutek umyślnego zniszczenie mienia (meble, sprzęt, zabawki) dokonanego przez dzieci ponoszą ich rodzice.

–        Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów: gry elektroniczne, telefony komórkowe, odtwarzacze, itp.

Wychowawcy:

  • mgr Małgorzata Karamon-Ślęczka
  • mgr Anna Krzywanek
  • mgr Regina Seweryńska
  • mgr Aneta Sławska-Charczuk
  • mgr Aleksandra Tyczyńska-Kołsut
  • mgr Barbara Orzechowska
  • mgr Martyna Bladziak
  • mgr Irena Czech
  • mgr Magdalena Piszczek
  • lic. Natalia Waligóra