MIĘDZYNARODOWY ROK JASKIŃ I KRASU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KRAKOWIE

 

Rok 2021 został ogłoszony Międzynarodowym  Rokiem Jaskiń i Krasu, pod hasłem „Odkrywać, rozumieć i chronić”. Inicjatorem i głównym organizatorem wydarzeń związanych z obchodami tego roku jest Międzynarodowa Unia Speleologiczna, a polskimi partnerami uczestniczącymi w jego organizacji są: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Uniwersytet Wrocławski.

Nasza szkoła także bierze udział w wydarzeniach związanych z Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu. W roku szkolnym 2020/2021 chętni uczniowie uczestniczyli w speleo-webinariach organizowanych przez sekcję speleologiczną Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika. W ramach działalności Szkolnego Koła Geograficznego odbywały się także wykłady popularno-naukowe on-line z zakresu jaskiń i krasu o tematyce:

17.03.2021 r. – Procesy krasowe.

24.03.2021 r. – Największe i najgłębsze jaskinie na świecie i w Polsce. Eksploracja jaskiń i sprzęt do taternictwa jaskiniowego.

7.04.2021 r. – Czego archeolog szuka w jaskini. Historia badań archeologicznych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

14.04.2021 r. – Pseudokras i metody badań pseudokrasu.

 

W szkolnym konkursie geograficznym, który odbył się 14.06.2021 r. brało udział 17 uczniów z naszej szkoły. Był on podsumowaniem całorocznych działań związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu 2021 oraz współpracy z sekcją speleologiczną Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika.

Najlepsze wyniki w konkursie osiągnęli:

1 miejsce: Ewa Kaźmierczak 7c

2 miejsce: Amelia Budzińska 7a

3 miejsce: Hanna Kwinta 5b

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

2021 rok – rok jaskiń i krasu