• Dba o dobre imię szkoły.
  • Cechuje go kultura osobista i troska o piękno mowy ojczystej.
  • Rozwija w sobie postawę obywatelską i patriotyczną.
  • Szanuje siebie i innych, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka i tolerancyjny.
  • Rozwija swoje zdolności.
  • Potrafi mądrze korzystać z szerokiego dostępu do wiedzy.
  • Zachowuje się odpowiedzialnie, dba o bezpieczeństwo i zdrowie.
  • Przestrzega obowiązujących przepisów szkolnych.