„Modelowa szkoła w chmurze Microsoft”

Jesteśmy się w gronie 6 krakowskich szkół, które uzyskały tytuł Krakowskiej Szkoły w Chmurze.

Nauczyciele SP 4 brali udział w wielu szkoleniach z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Od września platforma edukacyjna Microsoft stała się podstawowym narzędziem pracy i nauki naszych uczniów. Zdobyte przez nas nowe umiejętności,  podniosły jakość pracy zdalnej a naukę uczyniły dla naszych uczniów ciekawszą.

Oprócz lekcji na Teamsach, organizujemy w sieci spotkania naszej szkolnej społeczności, apele, uroczystości szkolne, konkursy, prezentacje zrealizowanych
w zespołach projektów. Wykorzystując aplikację Microsoft Teams spotykamy się
z Rodzicami w czasie zebrań i indywidualnych rozmów, organizujemy prelekcje i spotkania ze specjalistami. Wszystkie konferencje i spotkania Rady Pedagogicznej odbywają się online.

Choć nigdy nie zastąpi to bezpośredniego kontaktu w szkole, wspólnie pracowaliśmy,  by szkoła w czasie pandemii mogła dalej uczyć i być miejscem wzajemnych relacji. Zdobyte umiejętności wykorzystamy, gdy wszyscy będziemy mogli wrócić  do naszej Czwórki.

Artykuł na Portalu Edukacyjnym

Certyfikat - Szkoła w chmurze
Certyfikat – Szkoła w Chmurze