Służymy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Zapraszamy do naszego gabinetu (parter koło sali gimnastycznej).

KIEDY RODZIC POWINIEN SKORZYSTAĆ Z POMOCY PEDAGOGA?

 • zawsze, gdy dzieje się krzywda dziecku – jeśli rodzice zauważą w zachowaniu córki lub syna coś niepokojącego, co może mieć związek ze szkołą lub innym środowiskiem, w którym przebywa dziecko.
 • gdy obserwują Państwo dziwne, nietypowe zachowanie dziecka które wzbudzają Państwa niepokój (szczególnie, gdy te zachowania nie są incydentalne)
 • jeśli dziecko nie radzi sobie z nauką – wspólnie z wychowawcą kierujemy je na badania specjalistyczne, dzięki którym wiemy jak pracować z dzieckiem i przekazujemy zalecenia nauczycielom
 • jeśli chcielibyście Państwo wspomóc rozwój swojego dziecka, u którego zauważacie szczególne uzdolnienia

KIEDY POMÓC MOŻE PSYCHOLOG?

Gdy dzieci:

 • mają problemy z nauką i przeżywają niepowodzenia szkolne
 • wykazują lękową postawę wobec szkoły
 • mają trudności w kontaktach z rówieśnikami są izolowane i nieakceptowane w grupie rówieśniczej
 • są nieśmiałe, lękliwe wycofane o niskiej samoocenie
 • prezentują zachowania agresywne, buntownicze wobec dorosłych i rówieśników
 • doświadcza przemocy rówieśniczej lub ze strony osób dorosłych
 • wykazują objawy nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwość
 • przeżywają rozterki wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej

Służę pomocą i wsparciem dla rodziców i dzieci poprzez:

– pracę indywidualną o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym z rodzicami i dzieckiem

– podejmowanie działań mediacyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

– zajęcia warsztatowe w klasach

– kierowanie do instytucji wspierających rodziców w procesie wychowania i opieki