Uprzejmie informujemy że w przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, należy zgłosić to w biurze intendenta 2 dni wcześniej.

Uprzejmie informujemy że nieobecność dziecka na obiadach niezgłoszona w kuchni lub biurze intendenta telefonicznie – 519 636 118 (osobiście lub SMS) nie będzie uwzględniana przy odliczaniu należności za obiady.

Szanowni Państwo,

W dniu 03.09.2020 r. rozpoczynamy funkcjonowanie stołówki szkolnej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie trwania pandemii koronowirusa.
Zwracamy się z prośbą do Państwa o złożenie deklaracji chęci korzystania z obiadów w stołówce szkolnej przez Państwa dzieci drogą mailową na adres : wikikrolewna@interia.pl lub sms pod numer 519-636-118.

Wpłaty na obiady będą możliwe jedynie przelewem na konto po wcześniejszym uzgodnieniu należnej kwoty (zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej paragraf 5)
na nr konto ING 22105014451000009097031547 do 10 dnia każdego miesiąca.

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecko, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie, oznacza brak chęci korzystania z obiadów w danym miesiącu.

Zasady związane z funkcjonowaniem stołówki znajdują się w procedurach bezpieczeństwa SP4. Uczniów prosimy o stosowanie się do reżimu sanitarnego (mycie, dezynfekowanie, rąk, zachowanie dystansu)  i o respektowanie harmonogramu wydawania obiadów.

Z poważaniem,

Anna Faltyn