W celu zapisania dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/23, prosimy o wypełnienie i podpisanie „Karty zapisu dziecka do świetlicy”. Karty można pobrać ze świetlicy  lub ze strony internetowej szkoły http://www.sp4krakow.pl/  z zakładki „Świetlica”- karta zapisu dziecka do świetlicy. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy należy złożyć w terminie do 15 września 2022 roku.

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2022/2023