W dniu 7.06.2022 i 10.06.2022 uczniowie klas ósmych uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Podczas zwiedzania Wydziału Architektury z Panią dr Elżbietą Kusińską nasi ósmoklasiści mogli posłuchać  wykładu pt. „Miasta modernistyczne i architektura modernistyczna w różnych częściach świata”, a także zobaczyć prace dyplomowe studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wyeksponowane na korytarzach.