Dnia 22 czerwca 2022 r. klasy VIII pożegnały nasza szkołę w czasie uroczystego apelu. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i hymnu szkoły oraz przekazaniu sztandaru pocztowi złożonemu z uczniów obecnych klas VII nastąpiła druga część oficjalna: pani dyrektor Beata Sarapuk skierowała do absolwentów kilka słów pożegnania, a następnie wyróżniła tych, którzy zostali wpisani do Złotej Księgi za wzorowe zachowanie i znakomite wyniki w nauce. Całość zwieńczyło uhonorowanie Prymusa naszej szkoły, którym została Anna Michalik z klasy VIII d.  Pani dyrektor podziękowała również rodzicom, którzy wyróżnili się pracą na rzecz społeczności szkolnej: pani Aleksandrze Mrowiec oraz pani Agnieszce Guzik-Szczepanik. Na znak wdzięczności obie panie zostały wpisane do Księgi Pamiątkowej naszej szkoły.

W części artystycznej ósmoklasiści pożegnali się ze swoją szkołą podstawową, prezentując krótki program artystyczny, w czasie którego można było usłyszeć piękną włoską pieśń w wykonaniu Anny Kani, pieśń „Ocalić od zapomnienia” zagraną na skrzypcach przez Marię Winel oraz posłuchać recytacji w wykonaniu Rocha Robotyckiego i Amelii Budzińskiej. Na koniec szkolne duchy przekazały tegorocznym absolwentom kilka poważnych i żartobliwych myśli do zapamiętania na dalsze życie. Program zakończył chóralny śpiew uczniów wszystkich klas ósmych oraz występ szkolnego chóru przygotowanego i prowadzonego przez dr Małgorzatę Lubieniecką.