Za oknem zima, ale niestraszna dzieciom ze świetlicy szkolnej. Zabawy na świeżym powietrzu podnoszą naturalną odporność dzieci oraz są doskonałą formą integracji grupy. Dlatego zachęcamy naszych uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego podczas zajęć świetlicowych.