Świetlica stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy, poszerzania wiedzy i umiejętności oraz odrabiania zadań domowych. Wykonywanie prac domowych wymaga od uczniów samodzielności.  W naszej świetlicy, mając na uwadze dobro wychowanków staramy się o wytworzenie godnych warunków i odpowiedniej atmosfery do odrabiania zadań domowych, zapewniamy pomoc nauczyciela. Docenienie jego trudu to najlepsza droga do nauki, wytrwałości i pilności.