W naszej świetlicy dzieci preferują wszelkiego rodzaju zabawy związane z ruchem i aktywnością fizyczną. Gry i zabawy przyczyniają się do ogromnego rozwoju umysłowego. Ćwiczą zmysły, wyrabiają orientację w przestrzeni, rozwijają zwinność, spostrzegawczość oraz zręczność. Na świetlicy organizujemy ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną oraz zajęcia przy muzyce.