W dniu 21.06.2023 r. została zorganizowana wystawa tegorocznych prac uczniów realizowanych w ramach międzyprzedmiotowej ścieżki z zakresu edukacji architektoniczno-urbanistycznej (geografia, technika, plastyka). Jest to kontynuacja działań w zakresie edukacji architektoniczno-urbanistycznej, którą prowadzimy w naszej szkole od zeszłego roku szkolnego.

W ramach tegorocznych działań każda klasa realizowała następujące zadania, w oparciu o program edukacji architektoniczno-urbanistycznej opracowany w naszej szkole:

Klasy 5 – projekt mój wymarzony pokój (projekt międzyprzedmiotowy geografia-technika-plastyka);

Klasy 6 – projekt parku kieszonkowego;

Klasy 7 – projekt w oparciu o portal mapy historyczne Krakowa (zróżnicowanie rozwoju przestrzennego  wybranych dzielnic Krakowa – charakterystyka faz urbanizacji);

Klasy 8 – zadanie domowe dotyczące rozwoju przestrzennego wybranych miast na świecie z wykorzystaniem aplikacji Google Earth Engine Timelapse;

Wybrani uczniowie klas 8 – referaty dotyczące tworzenia się wielkich stref zurbanizowanych (megalopolis) w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej.

Fotorelacja

Film

Informacja o projekcie