Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu

MATEMATYCZNEGO ALFIK

Najlepsi w naszej szkole:

Adam Cieślak  kl. 4;   134,75 pkt – najlepszy wynik w szkole,
4. m-ce w województwie i 38. m-ce w kraju w swojej kategorii wiekowej,
dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie

Jan Szczepańczyk kl. 3;  131,25 pkt – dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
w konkursie

Karol Adamczyk kl. 3;  127,25 pkt – dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie

Patryk Laidler kl. 5;  118,75 pkt – dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
w konkursie

GRATULUJEMY!

W całej Polsce, w konkursie uczestniczyło 44 656 uczniów z 1152 szkół.

W naszym województwie 4 449 uczniów ze 117 szkół.

Wynik bardzo dobry otrzymywał uczeń, który uzyskał wynik powyżej 75%.