W dniu 1.10.2022 r. odbyła się wycieczka Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego.

Grupa 14 uczniów z naszej szkoły wyruszyła na trasę Mników – Rezerwat Przyrody Dolina Mnikowska – Jaskinia na Łopiankach – Grodzisko Zamczysko – Rezerwat Przyrody Zimny Dół – Czułów. Podczas wycieczki nie zabrakło informacji krajoznawczych  dotyczących powstania dolinek Garbu Tęczyńskiego, Jaskini na Łopiankach, źródeł krasowych, a także form ochrony przyrody. Na koniec w oczekiwaniu na przyjazd autobusu, uczniowie wykorzystali czas na rekreację, korzystając z placu zabaw przy szkole w Czułowie.

Pełna fotorelacja dostępna jest tutaj.