W dniu 5.11.2022 r. odbyła się wycieczka Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego. Grupa 14 uczniów z naszej szkoły wyruszyła na trasę Stryszów – Góra Żar – Kalwaria Zebrzydowska. Mimo deszczowej pogody grupa zwiedziła zabytkowy Dwór w Stryszowie, a następnie wyruszyła w kierunku Góry Żar i Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas wycieczki nie zabrakło informacji krajoznawczych  dotyczących Beskidu Makowskiego, kultury szlacheckiej oraz dawnego wojewody Mikołaja Zebrzydowskiego – twórcy najstarszego w Polsce kompleksu pasyjnego. Po dłuższym postoju w Domu Pielgrzyma – wysuszeniu ubrań, ciepłym posiłku i zwiedzeniu muzeum misyjnego oraz bazyliki w Kalwarii Zebrzydowskiej grupa wyruszyła na stację kolejową, skąd wróciliśmy do Krakowa.

 

Fotorelacja