W dniu 15.04.2023 r. odbyła się kolejna już wycieczka Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego. Grupa 9 uczniów z naszej szkoły wyruszyła tym razem na trasę Dubie – Dolina Racławki – Paczółtowice – Dolina Eliaszówki – Krzeszowice . Po zwiedzeniu parku edukacji ekologiczno-geologicznej przeszliśmy Dolinę Racławki. Wiosenna aura pozwoliła na obserwacje budzącego się po przerwie zimowej lasu. W Paczółkowicach uczniowie poznali historię kościoła i obrazu Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem na tle krzewu gorejącego, zwanej „Paczółtowską Panią”. Kolejnymi miejscami które odwiedziliśmy było źródło św. Eliasza oraz kompleks klasztorny Karmelitów Bosych w Czernej. Ogromną ciekawość wzbudziły także ruiny tzw. „Diabelskiego Mostu”, który łączył niegdyś dwie strony Doliny Eliaszówki.

Fotorelacja dostępna pod linkiem: https://photos.app.goo.gl/fTsxVEuXrcMPe1Dr9