W dniu 21.10.2023 r. odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym wycieczka Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego. Grupa 5 uczniów z naszej szkoły wyruszyła tym razem na trasę Olkusz – Pustynia Błędowska – Klucze. Podczas wycieczki uczniowie poznali historię miasta Olkusz, lokowanego w 1299 r., które miało prawo delegowania swoich przedstawicieli tzw. Sądu Sześciu Miast (najwyższy organ sądowniczy dla miast Małopolski). Grupa zwiedziła podziemia dawnego ratusza oraz kwartału królewskiego, w którym urządzone są interaktywne wystawy poświęcone historii miasta oraz rozwojowi górnictwa w Małopolsce. Następnie rozpoczęliśmy poszukiwania śladów przeszłości górniczej Olkusza w dzielnicy Stary Olkusz (Pomorzany). Cała grupa przeszła przez Lasy Błędowskie, aż wreszcie dotarła do Pustyni Błędowskiej – największego w Polsce obszaru lotnych piasków (około 33 km²), leżącej na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Po krótkiej przerwie w rejonie punktu widokowego „Róża Wiatrów” uczniowie dowiedzieli się o przeszłości geologicznej tego obszaru, kształtujących go procesach eolicznych oraz jego współczesnym znaczeniu militarnym i turystycznym. Po przejściu szlakiem pustynnym przeszliśmy przez punkt widokowy Czubatka, a następnie do Kluczy skąd wróciliśmy do Krakowa.

Fotorelacja