Wolontariat w świetlicy szkolnej to wspaniała forma integracji starszych uczniów SP nr 4 z najmłodszymi. Wolontariusze  aktywnie uczestniczą w życiu świetlicy,  a uczniowie klas 1-3  uwielbiają ich wizyty. Starsi uczniowie pomagają młodszym kolegom i koleżankom  w odrabianiu lekcji, wspólnie wykonują prace plastyczne, a także organizują zabawy ruchowe dla najmłodszych.

Czytamy młodszym