W czwartek 26.10 uczniowie klas 5 spotkali się na godzinach wychowawczych z przedstawicielami Policji. W klasie 5A pani podinspektor omówiła kwestie odpowiedzialności za wykroczenia, a także poinstruowała uczniów jak zachowywać się bezpiecznie w sieci. Mamy nadzieję, że takie spotkania przyczynią się do lepszej ochrony naszych uczniów przed cyberprzestępczością.