„W stanisławowskim parku na ostrowie/ Jest teatrum króla jegomości…” pisał Stanisław Wyspiański w dramacie „Noc listopadowa”. Właśnie w tej scenerii rozgrywało się widowisko w czasie akademii z okazji Święta Niepodległości, które przygotowały klasy VI a i VI c ze swoimi wychowawcami Agnieszką Feluś i Adrianem Gądkiem pod kierunkiem polonistki dr Elżbiety Powązki. Uczniowie opowiedzieli słowami poety z przełomu XIX i XX wieku historię walk o obronę tożsamości narodowej i wolności politycznej naszej ojczyzny. Odchodząca do Podziemi Kora, żegnając się z matką, stwierdziła: „Umierać musi, co ma żyć”. W czasie apelu uczniowie przypomnieli cztery powstania, które zakończyły się klęską, zanim naszym przodkom udało się wywalczyć niepodległość. Rozważaniom tym towarzyszyły nie tylko fragmenty dramatu Wyspiańskiego, ale także śpiew harcerzy z 6-go Szczepu KDH Leśni Ludzie im. R. Traugutta oraz chóru szkolnego pod batutą dr Małgorzaty Lubienieckiej.

Uroczystość poprowadził Mateusz Więcek, który pokazał zgromadzonym widzom kopię życzeń, które uczniowie naszej szkoły w 1926 r. złożyli narodowi amerykańskiemu z okazji 150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. W akcji zbierania podpisów pod życzeniami wzięło udział 5,5 mln Polaków, od przedstawicieli władz i instytucji państwowych począwszy, przez członków organizacji szczebla wojewódzkiego i powiatowego, wydziałów i studentów instytucji akademickich, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej, po dzieci i młodzież szkolną z różnego typu szkół. Przedsięwzięcie zainicjowane przez Polsko-Amerykańską Izbę Handlową trwało 8 miesięcy. Wynikiem był pięknie ozdobiony i oprawiony zbiór autografów, który przekazano do Białego Domu na ręce ówczesnego prezydenta USA. Obecnie przechowywany jest w Bibliotece Kongresu USA w Waszyngtonie.

Na zakończenie apelu uczniowie wysłuchali fragmentu sprawozdania z roku szkolnego 1918/19 z Kroniki szkolnej sporządzonego przez dyrektora szkoły Juliana Maciołowskiego:

„Z powodu objęcia szkół przez Państwo Polskie odbyła się w szkole uroczystość powstania z martwych naszej Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 po uroczystem nabożeństwie nastąpił w szkole poranek pamiątkowy przy odśpiewaniu hymnu narodowego, przemowach okolicznościowych, deklamacjach uczniów i śpiewie narodowych pieśni.”

Życzenia dla USA s. 1
Życzenia dla USA s. 2