Rada Rodziców zawiadamia o wynikach głosowania w pierwszym Szkolnym Budżecie Obywatelskim (projekty ułożone według liczby zdobytych punktów):

1.Pufy szkolne na 3 piętrach (1. 050 pkt).
2.Wiatraki sufitowe w salach nr 21, 22 i 23 (773 pkt).
3.Stół do ping-ponga na I piętrze (655 pkt).

Dobra wiadomość jest taka, że ponieważ kwota przewidziana w tegorocznym budżecie wynosiła 5. 000 zł (pięć tysięcy złotych), a powyższe projekty jej nie wyczerpały, dlatego będą realizowane wszystkie 3! Czas na to jest do 30 września 2022 r.

Serdecznie gratulujemy wszystkim autorom projektów, jak i głosującym. Jednocześnie zachęcamy do licznego udziału w przyszłorocznym Szkolnym Budżecie Obywatelskim, którego reguły zostaną opublikowane po wakacjach.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4