Listopad 1918 roku był okresem przełomu dla całego świata. Kończyła się Wielka Wojna. Wszystkie trzy państwa zaborcze poniosły w niej klęskę. W Compiegne podpisano zawieszenie broni.

Około godziny 5 po południu 11 listopada Piłsudski udał się do mieszkania chorego regenta Ostrowskiego. Odbyła się tam dłuższa konferencja z Radą Regencyjną, która przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową, wydając przy tym odpowiedni dekret – „Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo Wojsk Polskich, jej Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.”

5 dni później o powstaniu Niepodległego Państwa Polskiego zostały poinformowane 'Rządy wszystkich Państw wojujących i neutralnych’ do których została nadana depesza notyfikująca odrodzenie Polski. Tak, po 123 latach niewoli, powstawała z popiołów Wielkiej Wojny nasza Ojczyzna.

Od tego wydarzenia minęło ponad 100 lat. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. R Traugutta nadal pamiętają. Z tej okazji nasi podopieczni wraz z wychowawcami przygotowali krótkie wystąpienie.