Była wiosna , wiosna wkoło, nadszedł cudny maj ,
Pełne pieśni każde sioło, świat się zmienił w raj!…
Hej, pamiętny ów dzień chwały – cudny; „Trzeci Maj”!

Naród zgodny, silny, cały, chciał podźwignąć kraj!

(Trzeci Maj – Rajnold Suchodolski)

 

W kalendarz uroczystości szkolnych wpisany jest apel upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja.  Święto to przypomina o uchwaleniu Konstytucji 3 maja 1791 r.- dokument ten miał pomóc zreformować państwo. Niestety, Konstytucja obowiązywała zaledwie 15 miesięcy, a jednak jej uchwalenie przeszło do historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Święto Konstytucji po raz pierwszy obchodzono w 1919 roku, po II wojnie światowej w 1951 roku zostało oficjalnie zniesione przez władze komunistyczne. Przywrócono je w 1990 r. W tym roku świętujemy je po raz 32.

Chcąc przybliżyć uczniom Naszej Szkoły to ważne wydarzenie z historii Polski, klasa VIB przygotowała rekonstrukcję historyczną, w której przedstawione zostały okoliczności polityczne i społeczne uchwalania Konstytucji. Ta nietypowa lekcja historii była okazją do refleksji nad wydarzeniami sprzed 231 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród uczniów oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem.