13 października 2023 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W sali gimnastycznej zebrali się Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Klasa 5b w swoim programie artystycznym dziękowała nauczycielom za pracę i trud, jaki w nią wkładają. W uroczystości wziął udział także chór szkolny.