W dniu 21.11.2022 r. odbyły się ciekawe zajęcia dotyczące stref oświetlenia Ziemi i zmian natężenia promieniowania słonecznego w ciągu roku na Ziemi. Inspiracją do zajęć były scenariusze Modułowych Pracowni Przyrodniczych – moduł ENERGIA, zakupionych w ramach projektu Laboratorium Przyszłości. Uczniowie mogli na własne oczy przekonać się jaka jest zależność pomiędzy wielością natężenie światła, a kątem padania promieni światła na powierzchnię  luxomierza.