Od 1 marca zmieniają się ceny obiadów w naszej stołówce.

dla klas 1-3 nowa cena obiadu będzie wynosiła 9,50 zł

dla klas 4-8 będzie to 11 zł.