W marcu w naszej szkole odbyły się spotkania wybranych klas z policjantem.Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pogadance na temat cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci i odpowiedzialności karnej.