Zgodnie ze szkolną tradycją 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość ślubowania nowych uczniów. Po raz pierwszy brali w niej udział nie tylko pierwszoklasiści, ale także uczniowie oddziału przygotowawczego klas I-III. Dzieci zaprezentowały licznie zebranym gościom – rodzinom i nauczycielom – ciekawy program artystyczny. Nie zabrakło w nim wesołych piosenek, wierszy w języku polskim i ukraińskim, akcentów humorystycznych, a także patriotycznych i wzruszających dla widzów. Następnie uczniowie ślubowali uroczyście strzec dobrego imienia naszej Szkoły i zostali oficjalnie przyjęci do społeczności Czwórki.