Realizacja projektów wspomaga zdobywanie wiedzy przez doświadczenie i aktywne działanie. Rozwija umiejętności komunikowania się,  naukę pracy w grupie, rozwiązywania problemów oraz kształtuje poczucie odpowiedzialności za działania własne i zespołu, pozwala też uczyć się na własnych błędach.

12 czerwca w naszej szkole odbył się pierwszy Festiwal Projektów. Uczniowie klas ósmych prezentowali swoim młodszym kolegom projekty, które realizowali na lekcjach matematyki.

Publiczna prezentacja podnosi samoocenę uczniów, a sztuka wystąpień publicznych czyli prezentacja wykonanej pracy jest przydatna w dalszej edukacji. Nasi ósmoklasiści dobrze sobie dzisiaj poradzili.