Metoda projektów jest bardzo lubiana przez większość naszych uczniów. Wspólny projekt przyczynia się do tego, że dzieci uczą się współpracy w grupie i zespołowego planowania poszczególnych działań. W naszej szkole wykorzystujemy metodę projektów zarówno w dydaktyce jak i w działaniach wychowawczych. Daje ona możliwość doskonalenia umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów klasowych. Wspólne działania łączą uczniów, którzy chcą osiągnąć zamierzony cel.

W tym roku szkolnym  zrealizowaliśmy kilka projektów między innymi matematyczne :

„Wszystko o trójkątach”,

„Latawiec  –  własności czworokąta”,

„Nauka przez doświadczenie i zabawę – gry dydaktyczne”

oraz wychowawcze:

„Skrzydła mocy”,

„Las dla Mamy”,

„Dobry przyjaciel to ….”