25 października odbywała się wycieczka do Kościoła O. O. Karmelitów na Piasku. Dzieci zapoznały się z legendami dotyczącymi Królowej Jadwigi: „Stopka Królowej Jadwigi” i „Cienie Władysława Hermana”. Zwiedziały również kaplicę z cudownym obrazem Matki Boskiej Piaskowej – Pani Krakowa.