W piątek 7 października odbyła się pierwsza wycieczka z  ramach zajęć świetlicowych „Poznajemy Kraków”. Wybraliśmy się na wycieczkę po Rynku Głównym w Krakowie. Dzieci zapoznały się z nazwami budowli znajdujących się na Rynku Głównym w Krakowie. Dowiedziały się w jaki sposób powstał Rynek Główny.