Społeczność SP4 szczególnie w roku swojego wielkiego jubileuszu uczciła pamięć tych, którzy odeszli. 

Przez dwa ostatnie tygodnie października podjęto szereg działań mających na celu upamiętnienie zmarłych. 
Już 20 października w Kolegiacie św. Anny o godzinie 8.00 odbyła się Msza Święta dla szkolnej społeczności we wspomnienie liturgiczne pierwszego patrona szkoły. Podczas uroczystości modlono się w intencji naszej Szkoły. Prócz Dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów „czwórki” swoją obecnością zaszczycili nas również jej dawni absolwenci – nawet ci, którzy rozpoczynali edukację na Smoleńsku jeszcze przed II wojną światową. 
Popołudniu, przy grobie św. Jana z Kęt odprawiono Eucharystię dla wszystkich nauczycieli i pracowników placówek oświatowych z obszaru parafii. Podczas mszy odczytano nazwiska zmarłych nauczycieli. 
Zespół katechetów w ostatnich tygodniach podczas lekcji organizował wykłady dla uczniów klas starszych na temat myśli humanistycznej i oddania bliźnim przez Juliana Maciołowskiego – wielkiego krakowskiego pedagoga i pierwszego dyrektora SP4, który służył szkole na stanowisku dyrektorskim przez 47 lat. 
We wtorek 25 listopada klasa 8b wraz z katechetą odwiedziła Cmentarz Rakowicki. Uczniowie uprzątnęli obejście grobowca J. Maciołowskiego i grób Franciszka Polaka – nauczyciela z pierwszych lat istnienia szkoły. Dwa dni później klasa 8a wraz z wychowawczynią, Anną Sabatowską – Dyrdą i katechetą odwiedziła również te groby, oraz grób Maksymiliana Cerchy i Franciszka Kotłowskiego – również nauczycieli z XIX wieku. 
Uczniowie uprzątnęli zapomniane groby, szczególnie te na wojskowej części cmentarza. 
Modlitwą i chwilą zadumy uczczono pamięć wszystkich zmarłych związanych z „czwórką”.
We wtorek 8 listopada uczniowie klas 4c oraz 6c wraz z katechetami: Justyną Trybek i księdzem Krzysztofem Piechowiczem odwiedzili również grobowiec w którym pochowany jest Julian Maciołowski
Uczniowie klas 1c, 2a, 2b, 8a oraz 8d wypełnili tzw. ” Wypominki ” które w tradycji Kościoła związane są z modlitwą w intencji bliskich nam zmarłych. 
Wypominki z wieloma nazwiskami zmarłych pracowników naszej szkoły przygotowała pani Anna Krzywanek. 
Wszystkie te kartki trafiły do Krakowskiego Zakonu Dominikanów, które były odczytywane przez cały dzień zaduszny w bazylice Trójcy Świętej. Łącznie z naszej szkoły zapisano kilkaset nazwisk zmarłych osób. 
Niezwykle cieszy postawa uczniów, którzy interesują się historią szkoły, z zaciekawieniem słuchają o jej początkach i ludziach, którzy poświęcali się w całości pracy na rzecz wychowania tylu pokoleń.