W dniu 13 września b.r., w paryskiej siedzibie UNESCO odbyła się uroczystość poświęcona obchodom Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu (IYCK). Transmisje z tej uroczystości można zobaczyć na kanale YouTube.

 

Drugim elementem jesiennych obchodów tego Roku powinny być Dni Wycieczek Speleologicznych (Speleo-Days), w ramach których specjaliści (speleolodzy, geolodzy, geomorfolodzy, biolodzy, hydrogeolodzy) pokazywać mają nieprofesjonalistom (turystom, miejscowym mieszkańcom, osobom odpowiedzialnym za ochronę przyrody) tereny krasowe lub jaskinie (ale tylko te bezpiecznie dostępne), zwracając uwagę na ich znaczenie przyrodnicze i potrzebę ochrony.

Nasza szkoła bierze aktywny udział obchodach Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu 2021. W zeszłym roku szkolnym odbył się cykl szkolnych wykładów o jaskiniach i krasie zakończony konkursem. W tym roku szkolnym uczniowie klas 5 w dniu 21.09.2021 r. odwiedziły Jaskinię Nietoperzową oraz zobaczyły formy krasu powierzchniowego Doliny Będkowskiej.

Zdjęcia można obejrzeć tutaj

 

Z kolei w dniu 24.09.2021 r. oraz 1.10.2021 r. w naszej pracowni geograficznej odbyło się spotkanie z taternikiem jaskiniowym. W programie zaplanowane były:

1) Warsztaty z rozpoznawania skał krasowych.

2) Prezentacja filmu promocyjnego dotyczącego Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu 2021.

3) Pokaz sprzętu służącego do uprawiania taternictwa jaskiniowego oraz sposobów eksploracji jaskiń z użyciem technik linowych.

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj

 

 Wycieczki i wydarzenia speleologiczne zostały zgłaszane do Sekcji Speleologicznej (https://speleo.ptpk.org/iyck.html), skąd będą przekazane na światową listę działań w zakresie Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu. Przypominam również, że w ramach obchodów  Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu w Polsce prowadzony jest cykl comiesięcznych webinariów, w każdą ostatnią środę miesiąca (informacje na stronie internetowej Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika).