22 stycznia jest jedną z najważniejszych dat związanych z patronem naszej szkoły. Nocą tego dnia, Anno Domini 1863, wybuchło powstanie styczniowe, na czele którego stanął właśnie Romuald Traugutt. Jak co roku poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w krakowskich obchodach tego wydarzenia, które miały miejsce przy znajdującej się na Cmentarzu Rakowickim mogile powstańców styczniowych. W trakcie uroczystego apelu, połączonego z krótką wzmianką historyczną, złożeniem wieńców oraz modlitwą za zmarłych, którzy walczyli o Niepodległą Polskę uczciliśmy wspólnie ofiarę powstańców, dla których słowo „Polska” znaczyło tak wiele.

Za ojców, braci kości bielejące
W Sybiru śniegach, wśród Kaukazu skał,
Sióstr, żon i matek naszych łzy gorące,
Co wróg im hańbę w żywe oczy plwał.
Za plemion całych zmarnowane lata,
Co im w zepsuciu truto myśl i cześć,
Za niecne jarzmo, cośmy wobec świata
Jęcząc i drzemiąc, mogli dotąd znieść.
Na bój, Polacy, na święty bój!

Włodzimierz Wolski Marsz Powstańców