Działalność Samorządu Uczniowskiego SP4 

Pierwsze dwa miesiące nowego roku szkolnego upłynęły dla wielu uczniów naszej szkoły na pogłębianiu wiedzy i stosowaniu jej w praktyce z dziedziny samorządności. 

We wrześniu odbyło się pierwsze spotkanie Przewodniczących samorządów klasowych z nowym opiekunem Samorządu Uczniowskiego – panem Mateuszem Więckiem, który w rozmowie dialogowanej poruszał tematy związane z misją szkoły, ideą samorządności i tym, jak powinna wyglądać praca Samorządu. 

Przewodniczący klas na godzinach wychowawczych przedstawili wnioski ze spotkania swoim klasowym kolegom i koleżankom oraz ogłosili kalendarium wyborcze.

Kampania wyborcza, mimo panującego reżimu sanitarnego, przebiegała w bardzo przyjemnej atmosferze. Kandydaci rozmawiali ze swoimi kolegami i koleżankami podczas szkolnych przerw i odpowiadali na ich pytania. Rozpoznać kandydatów pozwalały niezwykle kreatywnie wykonane plakaty przedwyborcze. W dzień wyborów, 12 października, od rana ogłoszona była cisza wyborcza. Uczniowie, zgodnie z zapowiedziami Uczniowskiej Komisji Wyborczej, przybyli na wybory z dokumentami poświadczającymi ich tożsamość. Komisja Wyborcza pracowała według wytycznych opracowanych na szkoleniu. Komisja postarała się o przygotowanie opieczętowanych kart do głosowania, zaplombowanej szklanej urny, wywieszenie państwowych flag oraz przygotowanie spisu uprawnionych do głosowania. Nad poprawnym przebiegiem głosowania czuwał Mąż Zaufania z klasy 8 oraz opiekun Samorządu. 

W wyniku głosowania Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Piotr Radliński z klasy 7c, który zastąpił Emilię Filipek, pełniącą obowiązki Przewodniczącego do 12 października br. 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 przedstawia się następująco:

Piotr Radliński – Przewodniczący 

Pola Nowak – Wiceprzewodnicząca

Maksymilian Gajda – Sekretarz/Skarbnik 

Julia Lipka i Magdalena Pękala – Członkinie zwyczajne 

Do pierwszych zadań nowego Przewodniczącego należało odczytanie roty ślubowania podczas ślubowania klas pierwszych (14 października). 

Pierwsze spotkania Samorządu służyły omawianiu planu pracy na najbliższy rok. 

W czwartek 4 listopada, Zarząd Samorządu Uczniowskiego miał okazję zaprezentować się przed swoimi koleżankami i kolegami z klas 5-8 podczas apeli porządkowych, które odbywały się w czterech seriach. 

Zarząd SU liczy na owocną współpracę z całą społecznością SP4. Zaprasza do kontaktu szczególnie samorządy klasowe, aby te wnosiły ciekawe pomysły, które będą miały szanse być zrealizowanie.